Gudstjeneste Høybråten kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.00

Sted:Høybråten kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i påsketiden
Liturg: Elin Lunde
Prekentekst: Matt 6,7-13
Offerformål: Menighetens arbeide
Merknader: Menighetens årsmøte etter gudstjenesten!
Nattverd
Dåp