Gudstjeneste Liastua

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2019 - kl.12.00

Til:30.5.2019 - kl.13.00

Sted:Liastua

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag
Liturg: Kåre Rune Hauge
Prekentekst: Joh 17,1-5
Offerformål: Menighetens arbeide
Merknader: Sang v/menighetens prosjektkor! Gudstjenesten blir inne på Liastua, dersom det regner!
Nattverd