Høymesse Stovner kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.1.2020 - kl.11.00

Til:1.1.2020 - kl.12.00

Sted:Stovner kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Nyttårsdag
Liturg: Elin Lunde
Organist: Eirik Endresen
Prekentekst: Luk 2,21
Offerformål: Menighetens arbeide
Nattverd