Høymesse Stovner kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.10.2020 - kl.11.00

Til:4.10.2020 - kl.12.00

Sted:Stovner kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18. søndag i treenighetstiden
Liturg: Heinke Foertsch
Organist: Joakim Moen Tønset
Prekentekst: Matt 8,14-17
Offerformål: Menighetens arbeide
Nattverd