AVLYST Stovner kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.17.00

Til:9.5.2021 - kl.18.00

Sted:Stovner kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Elin Lunde
Organist: Joakim Moen Tønset
Prekentekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Menighetens arbeide
Nattverd