Temakveld om Rasisme

Praktisk informasjon

Fra:7.10.2020 - kl.19.00

Til:7.10.2020 - kl.20.30

Sted:Stovner kirke

Arrangør:diakoniutvalget iHøybråten, Fossum og Stovner menighet

Hva er rasisme, og hvorfor angår det oss?
De globale protestene mot politidrap mot afrikanskamerikanere i USA og til støtte for
black lives matter- bevegelsen har på nytt satt rasisme og diskriminering på kartet også i
Norge. I dette foredraget vil forsker og sosialantropolog Sindre Bangstad ved Institutt for kirke,
religion og livssynsforskning (KIFO) i Oslo fortelle mer om hva rasisme er, hvordan det angår oss og
hvilken rolle kristne historisk sett har spilt i kampen mot rasisme.

Arrangert av diakoniutvalget i
Høybråten, Fossum og Stovner menighet
ved spørsmål ta kontakt med Diakon Sarai Mathisen -
sm854@kirken.no/ 40 81 40 32