Fastetiden 2018

Nærmiljø, krenkelser og verdighet, Kirkens nødhjelp og Joshua French er noen stikkord for fastetiden i Holmlia kirke.

GUDSTJENESTER

18. feb kl. 11: Nærmiljøgudstjeneste i fastetiden,

felles med Hauketo-Prinsdal menighet

Kathrine Sund-Henriksen fra Holmlia-intiativet deltar. 

Prester: Bendik Vollebæk og Silje Sørebø.  Kirkemusiker: Hans Olav Baden.

Søndagsskole og Kafedral på kirkekaffen.

 

25. feb kl. 11: Felles gudstjeneste i Hauketo-Prinsdal kirke

Prest: Kjerstin Jensen. Organist: Åslaug Hegstad Lervåg.

NB! Ikke gudstjeneste i Holmlia kirke.

 

4. mars kl. 11: Solidaritetsgudstjeneste i fastetiden

Guri Riksaasen deltar. Predikant: diakon Ann-Kathrin Kasbo. 

Prest:  Bendik Vollebæk. Kirkemusiker: Hans Olav Baden.

Søndagsskole og Kafedral på kirkekaffen.

 

11. mars kl. 11: Messe for verdighet i fastetiden

Liturgi fra Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Prest:  Silje Kivle Andreassen. Kirkemusiker: Hans Olav Baden.

Søndagsskole og Kafedral på kirkekaffen.

 

18. mars kl. 11: Fasteaksjonsgudstjeneste

Førsteklassinger, diakon Ann-Kathrin Kasbo, kirkemusiker Marianne Graff

og prest Bendik Vollebæk deltar. Åpning av utstilling «All verdens egg».

Bli med på bøsseaksjon for Kirkens nødhjelp!

 

ANDRE ARRANGEMENT

Bjorli påskeleir for 13-19-åringer

Påmelding åpner 22. februar. Leir første halvdel av påskeferien (fre. 23. mars—tirsdag 27. mars).

 

Temakveld torsdag 1. mars kl 19

«En mors kamp» - Kari Hilde Hodne French forteller om kampen for å få sønnen Joshua French hjem til Norge.

Kvinnekveld torsdag 8. mars kl 19:30

Besøk av den internasjonale ungdomsorganisasjonen Freethem som jobber mot prostitusjon, pornografi og tvangsarbeid.