Seksuell utnyttelse av kvinner i vår tid

Snart er det 8.mars og på kvinnedagen i år får vi besøk av Freethem

Den siste tiden har det startet en bevegelse i samfunnet med tanke på å sette fokus på makt, seksualitet og kvinners rettigheter. Vi tar dette videre på kvinnedagen i Holmlia kirke og har invitert representanter fra organisasjonen Freethem hit til å ha foredra for oss. Freethem er en
internasjonal organisasjon som er ideelt drevet. Gjennom forbyggende arbeid ønsker de å redusere etterspørselen av prostitusjon, pornografi og tvangsarbeid. Freethem eksisterer i Sverige, Norge, Tyskland og Østerrike, og er politisk- og religiøst uavhengig. Freethem i Norge er nyoppstartet, og vil fokusere på holdningsskapende arbeid i Norge. Freethem vil at Norge skal vite hva menneskehandel er.

Med bakgrunn i dette inviterer vi til temakveld på kvinnedagen med overskriften "Porno, prostitusjon og menneskehandel: hvordan forebygge seksuell utnyttelse av kvinner i vår tid?" i kirka kl.19.30.

Det blir enkelt servering med ost og kjeks.

Velkommen!