Gudstjeneste på kirkeårets siste dag

26.november er siste søndag i kirkeåret. Gudstjenesten har søndagsskole og er for ALLE - og samtidig løfter vi fram seniorene spesielt. En av Holmlia kirkes seniorer, Åslaug Elvebakk, er predikant. Kom og hør!

Holmlia menighet ønsker å samle folk i alle generasjoner til gudstjeneste. Gjennom året har gudstjenestene ulike preg slik at menigheten opplever variasjon, og dessuten gir det mulighet til å sette fokus på spesielle saker. Siste søndag i kirkeåret har vi særlig fokus på menighetens seniorer. Vi løfter fram de tilbud som finnes for seniorer i kirken og i nærmiljøet, og vi ber spesielt for de eldre som bor på Holmlia. Åslaug Elvebakk som er predikant denne dagen er oppvokst på Lambertseter, og flyttet til Holmlia som voksen. Her bodde hun i flere år før hun ble ordinert til prest og begynte å jobbe som sokneprest i Bjugn menighet. Nå er Åslaug tilbake på Holmlia som pensjonist og vi gleder oss til å oppleve henne som forkynner og liturg her "hjemme". Silje Kivle Andreassen deltar som liturg sammen med henne. Silje har dessuten søndagsskolen under gudstjenesten - vi håper mange barn vil komme! Organist er Hans Olav Baden. Vi sees!