Allehelgens / minnedag Holmlia kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Holmlia kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Egen menighet