Gudstjeneste med nattverd Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.2.2019 - kl.11.00

Til:24.2.2019 - kl.12.00

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: Kjerstin Jensen
Prekentekst: Luk 9,28-36
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp