Sommergudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:15.7.2018 - kl.18.00

Til:15.7.2018 - kl.19.00

Sted:

Arrangør:

Sommergudstjeneste v/Kjetil Hauge (kapellan Manglerud). Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge. Bibeltekster: 2 Mos 36,2-7; 2 Kor 8,9-15; Mark 12,37b-44