Sommergudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:29.7.2018 - kl.18.00

Til:29.7.2018 - kl.19.00

Sted:

Arrangør:

Sommergudstjeneste v/Eigil Morvik (prost). Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge. Bibeltekster: 5 Mos 30,19-20a; 2 Kor 4,6-11, Luk 9,23-26