Sommergudstjeneste på Lambertseter gård

Praktisk informasjon

Fra:12.8.2018 - kl.18.00

Til:12.8.2018 - kl.19.00

Sted:Lambertseter gård

Arrangør:

Sommergudstjeneste på Lambertseter gård v/Asle Røhne Rossavik. Offer: Menighetens diakonale arbeid. Bibeltekster: Jes 49,13-16; Gal 5,1-6; Mark 2,23-28