Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:19.8.2018 - kl.11.00

Til:19.8.2018 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

Høymesse v/Fredrik Ulseth. Dåp. Offer: Menighetens diakonale arbeid. Bbibeltekster: 2 Krøn 1, 7-12; Ef 4,11-16; Luk 12,41-48