Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

2. søndag i faste
Høymesse
Prest: Fredrik Ulseth
Nattverd
Mulighet for dåp
Offer: Ungdomsarbeidet (egen menighet)
Bibeltekster: Jes 55,1-7; 2 Kor 6,1-10; Luk 13,22-30