Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

3. søndag i faste
Høymesse
Prest: Bjørn Mathiesen
Nattverd
Dåp
Offer: Ungdomsarbeidet (egen menighet)
Bibeltekster: Sak 3,1-5; 2 Kor 12,7-10; Luk 22,28-34