Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

4. søndag i faste
Høymesse
Prest: Per Anders Nordengen
Nattverd
Offer: Diakonalt arbeid (egen menighet)
Bibeltekster: 5 Mos 8,2-3; 1 Kor 10,16-17; Joh 6,24-36