Kveldsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.18.00

Til:18.4.2019 - kl.19.00

Sted:

Arrangør:

Skjærtorsdag
Kveldsgudstjeneste
Prest: Fredrik Ulseth
Rammen for gudstjenesten er et tradisjonelt, jødisk påskemåltid (middag)
Bibeltekster: Salme 116,1-14; 1 Kor 11, 23-26; Joh 13,1-17