Gudstjeneste på langfredag

Praktisk informasjon

Fra:19.4.2019 - kl.11.00

Til:19.4.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

Langfredag
Gudstjeneste
Prest: Fredrik Ulseth

Bibeltekster: Matt 26,30-27,50