Høytidsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

Påskedag
Høytidsgudstjeneste
Prest: Fredrik Ulseth
Nattverd
Dåp
Offer: Ungdomsarbeidet (egen menighet)
Bibeltekster: 2 Mos 15,1-3; Kol 2,12-15; Joh 20,1-10