Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:23.6.2019 - kl.11.00

Til:23.6.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

2. søndag i treenighetstiden
Høymesse
Prest: Bjørn Mathiesen.
Dåp. Nattverd.
Offer til ungdomsarbeidet (egen menighet).
Bibeltekster:
  Esek 36,25–29a Renselse og et nytt hjerte
  Rom 6,3–8 Forenet med Kristus i dåpen
  Joh 3,1–13 Jesus og Nikodemus