Sommergudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:14.7.2019 - kl.18.00

Til:14.7.2019 - kl.19.00

Sted:

Arrangør:

5. søndag i treenighetstiden
Sommergudstjeneste
Prest: Prost Eigil Morvik.
Nattverd.
Offer til Sjømannskirken.
Bibeltekster:
  Jer 6,16–19 Spør etter de gamle stiene
  Gal 1,6–9 Bare ett evangelium
  Matt 18,12–18 Sau på villspor, bror som synder