Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:18.8.2019 - kl.11.00

Til:18.8.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

10. søndag i treenighetstiden
Høymesse med innsettelse av kapellan Morten Huuse Fjøren 
Prest: Fredrik Ulseth
Nattverd
Offer til diakonalt arbeid i menigheten
Bibeltekster:
  1 Mos 33,1–11 Jakobs møte med Esau
  Ef 4,29–32 Tilgi slik Gud har tilgitt
  Mark 11,25–26 Far tilgir som dere