Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:25.8.2019 - kl.11.00

Til:25.8.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

11. søndag i treenighetstiden
Høymesse
Prest: Bjørn Mathiesen.
Dåp. Nattverd.
Offer til diakonalt arbeid i menigheten.
Bibeltekster:
  1 Mos 21,9–13 Isak og trellkvinnens sønn
  Rom 8,1–4.14–18 Livet i Ånden
  Joh 8,31–36 Virkelig fri