Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:8.9.2019 - kl.11.00

Til:8.9.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

13. søndag i treenighetstiden
Høymesse
Prest: Morten Huuse Fjøren
Dåp. Nattverd.
Offer til diakonalt arbeid i menigheten
Bibeltekster:
  2 Mos 18,13–24 Jetro gir Moses råd
  Apg 6,1–7 En ny tjeneste i menigheten (prekentekst)
  Joh 15,13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt.