Sentergudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.12.2018 - kl.12.00

Til:9.12.2018 - kl.13.00

Sted:Lambertseter senter

Arrangør:

2. søndag i adventstiden
Sentergudstjeneste med gospelkoret Reflex.
Fredrik Ulseth.
Offer: Menighetens utadrettede arbeid.
Bibeltekster:
  Jes 2,1–5: Herrens fjell i de siste dager
  Hebr 10,35–39: Bare en kort stund
   Joh 16,21–24: Angst og glede