4 år: Utdeling av «Min kirkebok»

Bli med å videreføre tradisjonen med kirkebok til alle 4-åringer! Det spiller ingen rolle om barna er døpt i Lambertseter eller andre steder. I tillegg til å få en bra bok er dette et spennende møtepunkt for barna i sin egen menighet. I 2017 er utdelingsdagen søndag 24. september.

Utdelingen skjer om høsten, ofte i forbindelse med menighetens høsttakkefest.
I løpet av august sendes det ut invitasjon til alle menighetens 4-åringer om å motta en bok i kirken. Boken som deles ut er den nyeste 4-årsboka utgitt av IKO-forlaget. Selve utdelingen foregår på en Sprell levende gudstjeneste.

Har din 4-åring ikke mottatt brev vil vi gjerne få beskjed om det.

Påmelding til LG357@kirken.no, helst innen mandag 18/9, men møt opp selv om dere glemmer å gi beskjed. Uansett vil vi gjerne at alle 4-åringer møter opp senest 10:45 ved inngangen oppe for å bli krysset inn. Ta med deg familie, venner og faddere til en flott fest i kirken! Dersom du/ dere er forhindret er det mulighet for en ekstra runde med utdeling 1. søndag i advent, 3.desember.

Når vi feirer Høsttakkefest vil vi pynte kirken med grønnsaker og frukt. Alle som har lyst, kan ta med noe og bære frem i kirken når gudstjenesten begynner. Etter gudstjenesten, under kirkekaffen, blir det utlodning med «grøntposer» som gevinster. Inntektene gis videre til et utrolig spennende arbeid blant barn og unge i den koptiske kirken i Egypt, i samarbeid med Stefanusalliansen.

Uken før vil vi gjerne møtes,
torsdag 14. september kl 1630 -1800.

Annenhver uke er det noe som heter Supertorsdag i kirken. De starter med en felles, barnevennlig middag for alle. På Supertorsdag 14. september vil vi ha et eget bord for 4-åringene. Etterpå gjør vi oss litt kjent med kirkerommet, og synger sanger fra boka. Velkommen til en barnevennlig middag! Vi håper du/ dere vil komme, og ber om egen påmelding til middag innen 12. sept. Alle påmeldinger/ spørsmål kan sendes til LG357@kirken.no.

Kontaktinformasjon for Lambertseter menighet

Lambertseter kirke ligger ved Munkelia T-banestasjon, vis-a-vis Lambertseter skole.

Adresse: Langbølgen 33

Telefon: 23 62 99 02

Telefon- og besøkstid:

Mandag–fredag kl 1014