Velkommen til Maridalen menighet

Kirken i dalen. Dalen i kirken.