Gudstjeneste Maridalen kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.15

Til:9.6.2019 - kl.12.15

Sted:Maridalen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. pinsedag
Liturg: Ketil Rosnes
Prekentekst: Joh 14,23-29
Nattverd