Høymesse Nordberg kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.9.2019 - kl.11.00

Til:15.9.2019 - kl.12.00

Sted:Nordberg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Lillian Dombestein, Sverre Dag Mogstad
Prekentekst: Matt 19,27-30
Nattverd
Dåp