Unge møter eldre

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2019 - kl.14.30

Til:11.4.2019 - kl.16.00

Sted: - Nordberghjemmet

Arrangør:

Vi besøker beboerne på Nordberghjemmet, og synger, spiller og spiser sammen.

Kontakt: Torill Solli Haugen, diakon
Mobil: 45805585