Konfirmasjon

Konfirmasjonstiden i Ljan og Nordstrand kirker starter opp i slutten av januar med konfirmasjon i september. Konfirmasjonsgudstjenestene holdes i uke 36 og 37.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet Confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller "gjøre sterk". Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen.

Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.