Konfirmasjon

Konfirmasjon 2020 i Nordstrand: Lørdag 5/9, søndag 7/9 og lørdag 12/9. I Ljan: lørdag 12/9 søndag 13/9

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet Confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller "gjøre sterk". Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen.

Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.