Nordstrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Nordstrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8. søndag i treenighetstiden
Liturg: Åse Maria Schmidt Haugstad
Organist: Liv Marie Hofseth
Prekentekst: Mark 12,28-34
Offerformål: Nordstrand menighet
Nattverd
Dåp