Gudstjeneste med nattverd Ljan kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.8.2019 - kl.11.00

Til:18.8.2019 - kl.12.00

Sted:Ljan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10. søndag i treenighetstiden
Liturg: Per Anders Nordengen
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: Mark 11,25-26
Nattverd
Dåp