Forenklet gudstjeneste med nattverd Nordstrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.18.00

Til:18.4.2019 - kl.19.00

Sted:Nordstrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Åse Maria Schmidt Haugstad
Organist: Liv Marie Hofseth
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Nordstrand menighet
Nattverd