Friluftsgudstjeneste Annet

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2019 - kl.11.00

Til:30.5.2019 - kl.12.00

Sted:Annet

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag
Liturg: Anne Grete Listrøm
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: Joh 17,1-5