Gudstjeneste med nattverd Ljan kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.9.2019 - kl.11.00

Til:29.9.2019 - kl.12.00

Sted:Ljan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Mikkelsmesse
Liturg: Åse Maria Schmidt Haugstad
Organist: Vikar
Prekentekst: Joh 1,47-51
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp