Gudstjeneste med ungdom Nordstrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.6.2019 - kl.11.00

Til:2.6.2019 - kl.12.00

Sted:Nordstrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Espen Andreas Hasle
Organist: Philip Birkenes
Prekentekst: Joh 16,12-15
Offerformål: Nordstrand menighet
Nattverd
Dåp