Gudstjeneste med ungdom Nordstrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2019 - kl.11.00

Til:5.5.2019 - kl.12.00

Sted:Nordstrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Per Anders Nordengen
Organist: Liv Marie Hofseth
Prekentekst: Mark 6,30-44
Offerformål: Acta - barn og unge i Normisjon
Nattverd
Dåp