Familiemesse Ljan kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.8.2019 - kl.11.00

Til:25.8.2019 - kl.12.00

Sted:Ljan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: Morten Holmqvist
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: Joh 8,31-36
Nattverd