Høymesse Ljan kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.00

Sted:Ljan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i påsketiden
Liturg: Eivind Winger Oftebro
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: Østmarkskapellet
Nattverd
Dåp