Høymesse Ljan kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.00

Sted:Ljan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Eivind Winger Oftebro
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: Joh 20,1-10
Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt
Nattverd
Dåp