Høymesse Ljan kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.4.2019 - kl.23.00

Til:20.4.2019 - kl.23.59

Sted:Ljan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskeaften
Liturg: Anne Grete Listrøm
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: Mark 16,1-8
Nattverd
Dåp