Høymesse Ljan kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.4.2019 - kl.11.00

Til:14.4.2019 - kl.12.00

Sted:Ljan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Eigil Morvik
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: Joh 12,1-13
Offerformål: Egen menighet
Nattverd