Høymesse Ljan kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Ljan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: Anne Grete Listrøm
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: Luk 22,28-34
Offerformål: Institutt for sjelesorg
Nattverd
Dåp