Høymesse Nordstrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.6.2019 - kl.11.00

Til:30.6.2019 - kl.12.00

Sted:Nordstrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i treenighetstiden
Liturg: Eigil Morvik
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: Mark 10,13-16
Offerformål: Den Norske Israelsmisjon
Nattverd
Dåp