Høymesse Nordstrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.6.2019 - kl.11.00

Til:23.6.2019 - kl.12.00

Sted:Nordstrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i treenighetstiden
Liturg: Anne Grete Listrøm
Organist: Liv Marie Hofseth
Prekentekst: Joh 3,1-13
Offerformål: Nordstrand menighet
Nattverd
Dåp