Høytidsgudstjeneste Nordstrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Sted:Nordstrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Anne Grete Listrøm
Organist: Liv Marie Hofseth
Prekentekst: Joh 14,23-29
Offerformål: Nordstrand menighet
Nattverd
Dåp