Høytidsgudstjeneste Nordstrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.00

Sted:Nordstrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Anne Grete Listrøm
Organist: Liv Marie Hofseth
Prekentekst: Joh 20,1-10
Offerformål: Normisjon
Nattverd
Dåp